Hiển thị tất cả 8 kết quả

Dịch vụ cho thuê lều cắm trại Quảng Ngãi – Dịch vụ chất lượng, giá hợp lý | Thuê lều, túi ngủ và đồ cần thiết cho chuyến cắm trại hoàn hảo. Liên hệ: 0766476476.

100.000₫/ Ngày

Size: 200 × 200 × 145 cm

180.000₫/ Ngày

Size: 180 × 225 × 130 cm

200.000₫/ Ngày

Size: 210 × 216 × 130 cm

140.000₫/ Ngày

Size: 210 × 210 × 135 cm

50.000₫/ Ngày

Size: 120 × 120 × 195 cm

70.000₫/ Ngày

Size: 115 × 115 × 190 cm

120.000₫/ Ngày

Size: 210 × 210 × 130 cm