Lều Mông Cổ Moutainhike SZK113

650.000₫/ Ngày

Bao gồm:

  • 2 dây cờ trang trí
  • 2 thảm thổ cẩm
  • 1 đèn treo lều
  • 3 gối thổ cẩm hoặc gối hơi
  • 1 quạt pin